?מי אנחנו

  !אנחנו אנשים שאיכפת להם ממדינת ישראל ומצה”ל

לכן החלטנו להתאגד ולקנות אתרים של גופים שמאלניים ולתת הסברה אמיתית על מדינת ישראל ותושביה המדהימים.

:האתר הזה הוקם מחדש באדיבותם של אוהבי ישראל בארץ ובעולם, ברצוננו להודות לגופים הבאים

Check out our main sponsor who does car shipping and auto transportation in US Nation Wide Auto Transportation